Tjeldsund

Tjeldsund kommune har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse.

Se også www.tjeldsund.kommune.no