Om Evenesregionen

Om Evenesregionen

Evenesregionen.no er et samarbeid mellom Harstad kommune og Evenes kommune for å vise hva kommunen har å tilby til nye tilflyttere i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon. 

Kontakt Harstad kommune: Næringssjef Bjørn Akselsen, bjorn.akselsen@harstad.kommune.no, 91179960

Kontakt Evenes kommune: Bjørn Tore Bjørsvik,  bjorn.tore.bjorsvik@evenes.kommune.no, 901 87 415