Jobb

I regionen er det en rekke muligheter for å finne en attraktiv arbeidsplass. Det er også stadig behov for tilskudd innen helse- og omsorg, læreryrket og innen barnehage og førskole. I tillegg finnes det andre store muligheter på arbeidsmarkedet i regionen, spesielt i  byene Harstad og Narvik. Nedenfor finnes utlisting av de ledige stillingene i vår region, akkurat nå fra NAV og Finn.no.

Store arbeidsgivere i regionen

 • Harstad kommune ledige stillinger
  lyser ut en rekke stillinger innen mange felt
 • Narvik kommuneledige stillinger
  lyser ut en rekke stillinger innen mange felt
 • Norges brannskoleledige stillinger
  Vil du være med på å bygge opp og drive en helt ny utdanning for brann og redning? Rekruttering til Brann- og redningsskolen, skjer nå, og det skal ansettes flere hundre personer innen en rekke fagfelt: Brann, redning, forebygging, nødalarmering, beredskap, pedagogikk, studieadm., drift, ledelse, IKT m.m.
 • Forsvaret (Luftving Evenes flyplass og Ramsund orlogsstasjon) – ledige stillinger
  Forsvaret har en rekke enheter, avdelinger og anlegg i regionen, og lyser stadig ut nye stillinger.
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad eller Narvik – ledige stillinger 
 • Tjeldsund kommune – lyser ut en rekke stillinger innen mange felt
 • Evenes kommune – lyser ut en rekke stillinger innen mange felt