I dialog om å flytte Kompani Lauritzen til Harstad

Samlet gjeng fra Harstad.

Kompani Lauritzen er tidenes største seer-suksess på TV 2, med et positivt budskap som skaper stort engasjement hos seerne. Hver sesong er sett av totalt 2 370 000 seere.

Seks sesonger fra Harstad

Det er snakk om å flytte tre sesonger av både Kompani Lauritzen (med opptak på høsten) og Kompani Lauritzen – Tropp (med opptak på vinteren/våren) til Harstad.

Avtalen er ikke inngått, og bruk av eventuelt en militærleir er en sak mellom forsvaret og TV2/Seefood. Men vi har gode forhåpninger om at regionen samlet sett er så attraktiv at man velger å flytte hit. Men – ingenting av avgjort før alt er avgjort.

Økonomi

Å flytte produksjonen de neste tre årene har en kostnad. Derfor lages det nå en sak til kommunestyret, som får saken på bordet 8. desember. Saken vil følge kommunestyrepapirene som sendes ut en uke i forkant av møtet.

For Harstad-samfunnet betyr flytting en engangskostnad på en million kroner, samt årlige kostnader på to millioner kroner i tre år. Til sammen utgjør dette sju millioner kroner. Det vil bli kjøpt tjenester tilsvarende samme beløp lokalt, for eksempel hotellrom, catering, leiebiler, byggekostnader og lignende, hvis tv-produksjonen flyttes til Harstad.

Spleiselag

Det jobbes med å få til et spleiselag, der også byens hoteller, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 68° Nord, UiT Norges arktiske universitet, Nordkraft og andre aktører er med på den lokale finansieringen. Det kan enten være i form av rabatt-avtaler eller penger. Dette arbeidet vil intensiveres når vi vet hva kommunestyret vedtar.

Stor aktivitet

For tiden skjer det mye i Harstad. Hotellkapasiteten er økt, vi har fått flere attraksjoner og handelstilbud. Det siste året har vi en åpnet en sykkelpark i toppklasse og vår egen stavkirke i en middelaldergård, i tillegg til det rike tilbudet vi har fra før. I kampen om synlighet og vise hvilken attraktiv by Harstad, må vi markedsføre regionen som et godt sted å leve, flytte til, arbeide i eller besøke. Vi tror dette vil bidra til å løfte Harstad ytterligere.