Harstad konkurrerer om Attraktiv by-prisen i 2022

Harstad er nominert til Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling!
Harstad kommune, Bryne i Time kommune og Sandnes kommune er årets finalister i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by eller sted i 2022.

Det ble kjent onsdag 20 april, i en pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Årets finalister er tre byer i ulik størrelse som over tid har satset tydelig på sentrum, bygget identitet og kultur, og gjort grep for å gjøre stedene mindre bildominert, skriver departementet.

– Ved å lage gåvennlige sentrum med gode byrom, aktiviteter og en bred vifte av funksjoner legges det et grunnlag for å kunne leve bærekraftige hverdagsliv, sier juryleder Alexandria Algard.

God byutvikling krever bredt fokus og engasjement over tid. Årets tre finalister er gode eksempler på hvordan endring av omgivelsene kan endre hvordan folk tenker på og bruker byen.

– Grunnlaget for bærekraftige steder er å lage steder hvor folk trives – hvor det er godt å være – og det er juryens oppfatning at årets finalister har gjort viktige grep for å oppnå nettopp det, sier Algard.

I løpet av mai vil juryen besøke de tre finalistene og så avgjøre hvilken kandidat som skal kåres til Norges mest attraktive by i 2022. Prisen deles ut av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Om Harstad heter det:
Harstad Harstad var tidlig ute med ambisjoner om å være kulturby, blant annet gjennom Festspillene i Nord-Norge. Kultur er en av grunnsteinene for en by og Harstad fremstår idag som en attraktiv og mangfoldig by, der kultursatsingen har lagt et viktig grunnlag.

Gjennom Harstadpakken har byen lykkes med å legge tungtrafikken utenom sentrum og frigjort midler til utbygging av gang- og sykkelveisystem. Dette er store offentlige investeringer som har gitt Harstad et mulighetsrom, og de tunge infrastrukturtiltakene følges opp med nye planer og bredt engasjement.

Særlig fremstår utviklingen av havnefronten som et interessant eksempel på sentrumssatsing med tydelig fokus på ungdom og studenter. Det kan vises til flere samarbeidsprosjekter som er med på å konkretisere visjonen om en attraktiv kystby, og det er juryens oppfatning at kommunen er fremoverlent, synlig og har åpenhet i prosesser hvor innbyggere involveres.

Prosjekter som nye byrom, lekeplasser, nytt torg og et større aktivitetsnivå gjennom året virker til å ha en effekt på hvordan byen oppleves av innbyggere og besøkende.

Allerede igangsatte prosjekter i sentrum som ny videregående skole, flere boliger, nytt hotell, næringsbygg, kunststi og studentboliger ved havnefronten er i under utvikling.

Juryen oppfatter det som spesielt interessant at det tilrettelegges for studenter og ungdom i sentrum hvor universitetet ligger og at sentrumssatsingen dermed går hånd i hånd med satsing på unge.

Det siste året har Harstad gjort det godt i flere kåringer:

Tredje best i landet på åpenhet
Fikk Nordnorsk kommunikasjonspris for 2020 og 2021
Nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2021
Harstad kommune rangeres som nummer 103 i landet og som nummer 3 i Troms og Finnmark i NHOs kommune-NM for 2021.
På kommunale tjenester er Harstad beste kommune i Troms og Finnmark på årets Kommunebarometer.