Equinor i Harstad får mer å gjøre

1. februar presenterte Equinor sin utredning som konkluderer med at store deler av driftsorganisasjonen for Wisting legges til Harstad. Det nye feltet Wisting ligger i Barentshavet, 310 kilometer utenfor kysten av Finnmark, nord for Johan Castberg på 73 grader nord. 

 – Jeg storjubler derfor på vegne av både Equinor og hele Harstad-samfunnet at vi nå ser ut til å få disse kompetansearbeidsplassene til Harstad. Takket være godt lagarbeid kan vi nå strekke armene i været og juble over nok et vedtak i Harstads favør, sier ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal.

– I vurderingene rundt lokalisering av driftsstøttefunksjoner har det vært viktig for oss å finne en robust industriell løsning som utnytter og bygger på eksisterende kompetansemiljøer i Hammerfest og Harstad på en god, langsiktig og balansert måte, sier Kristin Westvik, områdedirektør for utforsking og produksjon nord.

– For å bygge på de miljøene Equinor allerede har i Nord-Norge, ønsker vi en delt driftsmodell mellom Harstad og Hammerfest. Planen er å etablere et kontrollrom på land i tillegg til driftstøtteoppgaver i Hammerfest, mens funksjoner knyttet til administrativ drift og øvrige faglige funksjoner lokaliseres i Harstad, sier Westvik.

Det arbeides nå med å detaljere ut planene ytterligere fram mot en investeringsbeslutning i slutten av året.

Equinor og partnere legger i 1 februar fram konsekvensutredning for utbygging og drift av Wisting-feltet i Barentshavet. Utbygging og drift av Wisting vil skape store positive samfunnsvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt. Både utbyggings- og driftsfasen vil bidra til betydelig verdiskapning i Nord-Norge og for det norske samfunnet.  For Equinor har det vært viktig å finne en balansert og industriell, robust løsning, som bygger på de eksisterende kompetansemiljøene Equinor allerede har i Hammerfest og Harstad. Konsekvensutredningen skal nå på høring i 12 uker. Plan for utbygging og drift (PUD) er planlagt mot slutten av 2022.  På bildet: Ordfører Kari-Anne Opsal, kommunedirektør Hugo Thode Hansen, faglig rådgiver Vidar Haukebøe og næringssjef Bjørn Akselsen, samt representanter fra pressen. Foto: Øivind Arvola